Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Demagoji - Laf cambazlığı : Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma. | Kaynak : TDK

Dezenformasyon - Bilgi Çarpıtma : Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme. | Kaynak : TDK

Distopya - Kâbuskent : Gelecekte oluşabilecek olumsuz toplum. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Dizayn - Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı. | Kaynak : TDK

Doküman - Belge : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. | Kaynak : TDK

Eksantrik - Ayrıksı : Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan. | Kaynak : TDK

Empati - Duygudaşlık : Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme. | Kaynak : TDK

Empoze etmek - Dayatmak : Bir şeyi zorla kabul ettirmek. | Kaynak : TDK

Faktör - Etken : Etki eden şey. | Kaynak : TDK