Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Ambulans - Cankurtaran : Hasta veya yaralı taşımaya uygun hazırlanmış özel araç. | Kaynak : TDK
Anakronizm - Tarih yanılgısı : Herhangi bir şeyin, kasıtlı veya kasıtsız olarak, var olduğu tarihten farklı bir tarihe aktarılması. | Kaynak : TDK
Anarşi - Kargaşa : Kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda ortaya çıkan düzen bozukluğu. / Başsızlık : Siyasi ve idari kurumlardaki çözülme sonucunda devlet denetiminin kalmaması durumu, erksizlik. | Kaynak : TDK
Anestezi - Uyuşturma : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Angaje - Bağlanmak : Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak. | Kaynak : TDK
Anomali - Sapaklık / Aykırılık : Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, sıradandan belirgin durumda sapma gösterme durumu. | Kaynak : TDK
Anons - Duyuru : Bir durumu, bir haberi sesli bir biçimde bildirme. | Kaynak : TDK
Ansiklopedi - Bilgilik : Belli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat ve uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran, genellikle birkaç ciltten oluşan kitap. | Kaynak : TDK
Antrenman - Alıştırma / İdman / Çalışım / Çalışma : Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulama, hazırlık çalışması. / Alıştırma / Talim / Temrin : Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar. | Kaynak : TDK
1 2 3 4 5 22

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.