Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Abluka - Kuşatma / Muhasara : Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme. | Kaynak : TDK
Absürt - Saçma / Usdışı : Akla uygun olmayan | Kaynak : TDK
Adapte - Uyum : Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk. | Kaynak : TDK
Adisyon - Hesap : Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt. | Kaynak : TDK
Admin - Yönetici : Yönetme gücünü elinde bulunduran kişi, yöneten kişi, idareci. | Kaynak : TDK
Adres - Bulunak : Bir kimsenin oturduğu yer. | Kaynak : TDK
Aforizma - Özdeyiş : Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz. | Kaynak : TDK
Agreman - Uygunluk : Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı. | Kaynak : TDK
Airbag - Hava yastığı : Taşıtlarda kazanın neden olacağı zararları azaltmaya yönelik hava basınçlı yastık. | Kaynak : TDK
1 2 3 23

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.