Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Abluka - Kuşatma : Bir ülkenin veya bir yerin dış dünya ile olan her türlü bağlantısını kuvvet kullanarak kesme. | Kaynak : TDK

Adapte - Uyum : Bir bütünün parçaları arasında bulunan uygunluk, ahenk. | Kaynak : TDK

Adisyon - Hesap : Ödenecek ücretin dökümünü ve tutarını gösteren kâğıt. | Kaynak : TDK

Aforizma - Özdeyiş : Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü söz. | Kaynak : TDK

Agreman - Uygunluk : Bir elçinin bir ülkeye atanmasından önce o ülkeden istenen uygun görme yazısı. | Kaynak : TDK

Aktif - Etkin : Hareketli, işleyen, çalışan. | Kaynak : TDK

Aktüel - Güncel : Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay ve benzeri). | Kaynak : TDK

Alternatif - Seçenek : Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum. | Kaynak : TDK

Ambargo - Engelleme : Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak. | Kaynak : TDK