Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Teknoloji - Uygulayım Bilimi : Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi. | Kaynak : TDK

Transparan - Saydam : İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim). | Kaynak : TDK