Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Tabela - Levha : Üzerinde tanıtıcı, belirtici bir yazı, açıklama, işaret veya resim bulunan, tahta veya sac parçası. | Kaynak : TDK
Tansiyon - Kan basıncı : Kan hacmine ve yoğunluğuna bağlı olan atardamar içi gerilimi. / Gerilim : Gergin olma durumu. | Kaynak : TDK
Teknik - Yöntem / Yol :Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol. / Uygulayım : Fizik, kimya, matematik vb. bilimlerden elde edilen verileri iş ve yapım alanında uygulama. | Kaynak : TDK
Teknoloji - Uygulayım Bilimi : İnsanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara ilişkin bilgilerin tümü. | Kaynak : TDK
Teori - Kuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü. | Kaynak : TDK
Transparan - Saydam : İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim). | Kaynak : TDK
Tsunami - Dev dalga : Deniz tabanında oluşan depremin yarattığı büyük dalga. | Kaynak : TDK
Tuş - Düğme : Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir cereyan akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça. | Kaynak : TDK
Türkolog - Türkiyatçı / Türk bilimci : Türk dili, tarihi, edebiyatı ve halk bilimi araştırmaları yapan kişi. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
1 2

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.