Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Faktör - Etken : Etki eden şey. | Kaynak : TDK
Fakülte - Bölümce : Bir evrenkentin, öğrenim alanı veya uzmanlık konusu bakımından ayrılmış kollarından her biri. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Favori - Gözde : Benzerleri arasında nitelikleri sebebiyle üstün tutulan, beğenilen, önem verilen (kimse veya şey). | Kaynak : TDK
Formen - Ustabaşı : İşçileri denetleyerek düzenli ve verimli çalışmalarını sağlayan kişi. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Free - Ücretsiz : Bir karşılık ödemeden alınan. / Özgür : Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya, şarta bağlı olmayan. / Rahat : Üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu. | Kaynak : TDK

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.