Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Pandemi - Küresel Salgın : Bir hastalığın veya başka bir durumun yaygınlaşması ve birçok kimseye birden bulaşması. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Pik Noktası - Doruk Noktası : Bir gelişmede gelinen en önemli, heyecanlı veya etkili durum. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Polemik - Söz dalaşı : Siyaset, bilim, edebiyat vb. alanlarda yapılan karşılıklı sözlü tartışma. | Kaynak : TDK

Prodüksiyon - Yapım : Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü. | Kaynak : TDK