Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Lansman - Tanıtım : Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak. | Kaynak : TDK

Liste - Dizelge : Alt alta yazılmış şeylerin bütünü. | Kaynak : TDK