Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Lansman - Tanıtım : Bir kimsenin veya bir şeyin tanınmasını sağlamak. | Kaynak : TDK
Legal - Yasal / Kanuni / Hukuki / Meşru : Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun. | Kaynak : TDK
Level - Seviye / Düzey / Kademe : Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi. | Kaynak : TDK
Liste - Dizelge / Cetvel / Çizelge : Alt alta yazılmış şeylerin bütünü. | Kaynak : TDK

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.