Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Kalibraj - Ayarlama : Bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek. / Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak. | Kaynak : TDK
Kampüs - Yerleşke : Bir evrenkentin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer. | Kaynak : TDK
Kaos - Kargaşa : Kalabalık, düzensizlik vb.nin yol açtığı karışıklık. | Kaynak : TDK
Kapitalizm - Anamalcılık : Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni. | Kaynak : TDK
Kapora - Güvenmelik / Pey / Beh : Bir sözleşmede taraflardan birinin öbürüne işten caymayacağını belirtmek amacıyla önceden verdiği güvence parası. | Kaynak : TDK
Karantina - Tecrit : Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Klişe - Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan. | Kaynak : TDK
Koleksiyon - Derlem : Öğrenme, yarar sağlama veya zevk amacıyla bir araya getirilmiş ve özelliklerine göre sınıflara ayrılmış nesnelerin bütünü. | Kaynak : TDK
Komedi - Gülmece / Güldürü / Mizah : Gülmeye neden olan olay veya olaylar. | Kaynak : TDK
1 2 3

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.