Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Kalibraj - Ayarlama : Bir aygıtı belli bir iş yapabilecek duruma getirmek. / Bir ölçünün doğruluğunu belli bir örneğe göre düzeltmek, doğrulamak. | Kaynak : TDK

Kampüs - Yerleşke : Bir evrenkentin genellikle kent dışında derslik, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer. | Kaynak : TDK

Karantina - Tecrit : Bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını önlemek için belli bir bölgenin veya yerin kontrol altında tutulup giriş çıkışların engellenmesi biçiminde uygulanan sağlık önlemi. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Klişe - Basmakalıp : Özgünlüğü olmayan, değişiklik göstermeyen, bilineni tekrarlayan. | Kaynak : TDK

Kozmik - Evrensel : Evrenle ve onun genel düzeniyle ilgili. | Kaynak : TDK