HAKKIMIZDA - Evrenkent Kalemleri

HAKKIMIZDA

Evrenkent*, üniversite kelimesine Türkçe karşılık olarak önerilen kelimelerden bir tanesidir. Şüphesiz, isimler kendi hakikatimizin bir yansısıdır. Bu hakikatten hareketle evrenkent sözcüğünü tercih etme sebebimiz yabancı sözcüklerin dilimize kolayca yerleşmesine karşı bir tavır sergileme mecburiyetinde olduğumuzu kendimize ve çevremize hatırlatmaktır. Bununla birlikte evrenkentliler olarak sadece kültür, sanat ve bilim tüketen insanlar olmak yerine üretici konuma geçmek istiyoruz. Bu sebeple kendimizi üretimin simgesi olan birer kalem gibi görüyoruz.

Evrenkent bizim için başka manaları da içerisinde barındırmaktadır. Her şeyden evvel bir bilim, kültür-sanat yuvası olan evrenkentler bu özelliğiyle büyük şehirlerle aynı niteliktedirler. Fakat büyük şehir toplumu arasında bulunan amaçsız insanlar, evrenkent gençleri arasında yer almamaktadır. Aynı zamanda büyük şehirlerde ve evrenkentlerde insanoğlu kendini kalabalıklar içerisinde yapayalnız bulmaktadır. Benzer amaçlara sahip ancak farklı kültürlerden gelen bu insanlar her gün yan yana olmalarına rağmen birbirlerini anlamaz ve tanımazlar. Evrenkent’te orta öğretimden farklı bir öğrenme sürecinin içinde olduklarını idrak eden gençler kendilerini hayatlarının o devresine kadar hiç karşılaşmadıkları soru ve sorunların tam ortasında bulurlar. Burada gençlerin önüne her birinin manzarası bir diğerinden farklı pek çok pencere açılır. Bu manzaraların bir kısmı hakikat arayışından uzak kimseler ve meşguliyetlerden ibarettir. İnsanın kendini aradığı ve varlığını anlamlandırmaya ihtiyaç duyduğu bu süreçte ne yazık ki kişilerin ortak hissiyatı kendilerini güvende hissetmemeleridir. Hissedilen güvensizlik ile yapay ilişkiler ve gündemler kendilik arayışı içinde olması gereken gençlerin ruhunda bir yük gibi giderek ağırlaşmaktadır. Bu yapay ilişki ve gündemlerden sıyrılarak kendi gündemini oluşturmaya çalışan ve birbirlerini buldukları için kendilerini şanslı sayan altı genç ile hocalarının birlikte kurdukları Evrenkent Kalemleri belirli ilkelere sahip bir birlikteliğin ismidir. Kendimiz için yarattığımız bu yaşam çemberi, bize sunulan veya dayatılan diğer yaşam şekillerinden pek çok yönüyle ayrılmaktadır. Evrenkent Kalemleri tüketimin olabildiğince dışında kalarak üretebilmek için okumalar ve araştırmalar yapmaktadır.

Evrenkent Kalemleri; Türk dilini, kültürünü ve tarihini anlamayı ve anlatmayı sadece geleneğe bağlı kalmak, gelenekçi olmak şeklinde algılamamaktadır. Tüm kültür ve medeniyetlere kıymet verip onları da anlamaya ve öğrenmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda Evrenkent Kalemleri diğer medeniyetlere ait eser okumaları yapmakta ve bünyesindeki yabancı dil topluluğu ile yabancı dil öğrenmektedir. Özetle, Evrenkent Kalemleri ‘‘kullan-atçı’’ bir dünyaya karşı zihnin sınırlarını genişletmek için kurulmuş bir topluluktur.

*Evrenkent kelimesinin mimarı yazar Oktay Sinanoğlu’dur.