Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Ültimatom - Son Uyarı : Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği muhtıra. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Üniversite - Evrenkent : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Ütopya - Düşkent : Aslında olmayan, tasarlanmış olumlu toplum. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.