Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Spesifik - Özgül : Bir türle ilgili, bir türe ilişkin. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Spontane - Kendiliğinden : Başka şeylerin etkisi olmaksızın, kendi kendine. / Anlık : Bir anda oluşan, gelişen. | Kaynak : TDK

Şov - Gösteri : Genellikle şarkı, dans vb. eğlence türlerin yer aldığı eğlence. | Kaynak : TDK