Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Sabotaj - Baltalama / Kundaklama : Bir işi veya durumu bilinçli ve kasıtlı olarak bozup zarara yol açan davranışta bulunmak. | Kaynak : TDK
Sadist - Elezer : Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse). | Kaynak : TDK
Sandviç - Ekmekarası : İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, sucuk vb. konularak hazırlanan yiyecek. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Scanner - Tarayıcı : Kâğıt üzerindeki resim, yazı vb. simgeleri tanıyıp bilgisayar ortamına aktaran araç. | Kaynak : TDK
Seksi - Ateşli : Cinsel çekiciliği olan. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Sembol - Simge : Duyularla ifade edilemeyen bir şeyi belirten somut nesne veya işaret. | Kaynak : TDK
Seminer - Toplu çalışma / Toplu çalışım : Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen toplantı. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Senkron - Eş zaman : Aynı zaman içinde hareket eden. | Kaynak : TDK
Sensör - Duyarga : Önceden belirlenmiş ışığı veya nesneyi algılayıp gerekli hareketi başlatan aygıt. | Kaynak : TDK
1 2 3

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.