Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Obje - Nesne : Belli bir ağırlığı ve hacmi, rengi olan her türlü cansız varlık, şey. | Kaynak : TDK
Objektif - Nesnel / Yansız / Tarafsız : Gerçeğe varmak amacıyla, taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren. | Kaynak : TDK
Optimist - İyimser / Nikbin : Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren, kötümser karşıtı. | Kaynak : TDK
Optimizm - İyimserlik / Nikbinlik : Genellikle her düşünce ve işi iyi olarak değerlendiren bir tutum veya kişilik özelliği. | Kaynak : TDK
Organ - Uzuv : Vücudun, belirli bir görev yapan ve sınırları kesin olarak belirlenmiş bölümü. | Kaynak : TDK
Otokritik - Öz eleştiri : Bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı. | Kaynak : TDK

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.