Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Data - Veri : Bilgi. | Kaynak : TDK
Defans - Savunma : Saldırıya karşı koyma. | Kaynak : TDK
Dejenerasyon - Yozlaşmak : Özündeki iyi nitelikleri birtakım dış etkenlerle zamanla yitirmek, soysuzlaşmak, özünden uzaklaşmak, bozulmak. | Kaynak : TDK
Demagoji - Laf cambazlığı / Halk avcılığı / Cerbeze / Laf ebeliği / Lafazanlık : Bir kimsenin, bir grubun duygularını kamçılayarak abartılı veya gerçek dışı sözler söyleyip onları kazanmaya çalışma. | Kaynak : TDK
Depresyon - (Ruhsal) bunalım / çöküntü : Uyaranlara karşı duyarlığın, iş yapabilme gücünün, kendine güvenin azalarak karamsarlığın, umutsuzluğun güçlenmesiyle ortaya çıkan ruhsal bozukluk, ruhsal çöküntü. | Kaynak : TDK
Desen - Çizim / Tasvir / Bezeme : Tahta, çini, kumaş, kâğıt vb. yüzeylerin üzerine yapılan çizim. | Kaynak : TDK
Dezenformasyon - Bilgi çarpıtma : Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme. | Kaynak : TDK
Dijital - Sayısal : Sayı ile ilgili, sayıya dayanan. | Kaynak : TDK
Direkt - Doğrudan : Hiçbir yerde durmadan, ara vermeden, duraksız, doğruca. | Kaynak : TDK
1 2

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.