TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Beach - Kumsal / Kumla / Sahil : Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan bölümü. | Kaynak : TDK
Bienal - Uluslararası sergi : Bir yerin, bir ülkenin veya çeşitli ülkelerin kendine özgü tarım, sanayi vb. ürünlerini tanıtmak için bunların uygun bir biçimde gösterildiği yer. / Yılaşırı : Bir yıl ara ile, iki yılda bir. | Kaynak : TDK
Bonkör - Cömert / Eli açık : Para ve malını esirgemeden veren. | Kaynak : TDK
Botanik - Bitki bilimi / Nebatat : Bitkilerin tanımlanması ve sınıflandırılmasıyla ilgilenen bilim dalı. | Kaynak : TDK
Buton - Düğme : Çevrilmek veya üzerine basılmak yoluyla bir cereyan akımını açan, kapayan, herhangi bir makineyi işleten veya durduran parça. | Kaynak : TDK
Bye bye - Güle güle / Hoşça kal : Vedalaşma sırasında kalanın söylediği söz. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.