Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Bye Bye - Güle Güle : Vedalaşma sırasında kalanın söylediği söz. | Kaynak : TDK