Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Catering - Yemek Hizmeti : Bir kuruluş tarafından yemeğin hazırlanması ve dağıtılması işi. | Kaynak : TDK
Check etmek - Teyit etmek / Doğrulamak / Tasdik etmek / Gerçeklemek / Denetlemek / Onaylamak : Bir şeyin doğruluğunu herhangi bir şeyle ortaya koymak. | Kaynak : TDK

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.