Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Marketing - Pazarlama : Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü. | Kaynak : TDK

Monoton - Tekdüze : Değişmeksizin, düzenli, aynı biçimde tekrarlanan, sürüp giden. | Kaynak : TDK

Motive - İsteklendirmek : Birinde bir şey yapma isteğini uyandırmak, özendirmek, teşvik etmek. | Kaynak : TDK