Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Marketing - Pazarlama : Bir ürünün, bir malın, bir hizmetin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, paketlemeyi, satış elemanlarının yetişmesini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinliklerin bütünü. | Kaynak : TDK
Mega - Dev / Büyük / Çok büyük / Devasa / Muazzam : Çok büyük, çok önemli. | Kaynak : TDK
Megalomani - Büyüklük hastalığı : Kendini olduğundan daha büyük ve önemli görme, gösterme hastalığı. | Kaynak : TDK
Mekanizma - Düzenek / Tertibat : Belli bir sonuca ulaşmak için karmaşık bir biçimde düzenlenmiş uzuv veya parçalar birleşimi. | Kaynak : TDK
Melodi - Ezgi / Nağme : Belli bir kurallara göre düzenlenmiş, kulağa hoş gelen ses dizisi. | Kaynak : TDK
Mesaj - İleti : Yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi. / Önerme - Ana fikir : Yazı veya sözle anlatılması amaçlanan duygu, düşünce. / Bildiri : Bir devlet büyüğünün, bir sorumlunun belirli bir olay veya durum dolayısıyla ilgililere gönderdiği tebliğ. | Kaynak : TDK
Metaverse - Sanalötesi : İnşa edilmiş ve edilecek evrenlerin sanal ortamda bir araya gelebilmesine olanak sağlayan kapsayıcı üstevren. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Mitoloji - Esatir : Tarih öncesi tanrılarının efsaneli serüvenlerini anlatan ve bir topluluğun duygularını, anlayışını ve özlemlerini göstermesi bakımından değeri olan hikâyeler. | Kaynak : TDK
Mola - Ara : İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman. | Kaynak : TDK
1 2

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.