TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Gala - Ön gösterim : Bir temsilin ilk oynanışı veya bir filmin ilk gösterimi. | Kaynak : TDK
Gastrit - Mide zarı iltihabı / Mide yangısı : Mide iç zarı iltihabı. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Gazebo - Çardak : Bahçelerde yazın oturulmak için maden veya ahşaptan yapılan, üstü kubbeli, kenarları açık veya kafesli, yeşillik vb. ile çevrili olan alan. | Kaynak : TDK
Gazete - Ceride : Siyaset, iktisat, ekin ve daha başka konularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıyla çıkarılan yayın. | Kaynak : TDK
Gişe - Vezne / Danışma : Beyaz perde, banka, mağaza ve bazı giriş kapılarında bilet veya para alıp verilen, çoğu küçük pencere biçiminde olan yer. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Global - Küresel / Dünya çapında : Dünya ölçüsünde geniş bir bakış açısıyla benimsenen. / Toptan : Toplu bir biçimde olan. | Kaynak : TDK
Grafik - Çizge : Bir olayın çeşitli durumlarını göstermeye veya birkaç şey arasında karşılaştırma yapmaya yarayan çizgilerden oluşmuş biçim. | Kaynak : TDK

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.