Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Ajan - Casus : Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için çalışan kimse. | Kaynak : TDK
Ajanda - Andaç : Gerekli notların unutulmaması için yazıldığı takvimli defter. | Kaynak : TDK
Aktif - Etkin : Hareketli, işleyen, çalışan. | Kaynak : TDK
Aktivasyon - Etkinleştirme : Etkin duruma getirmek. | Kaynak : TDK
Aktüel - Güncel : Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay ve benzeri). | Kaynak : TDK
Alfabe - Abece : Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş belli sayıda harfin bütünü. | Kaynak : TDK
Alternatif - Seçenek : Birinin yerine seçilebilecek bir başka yol, yöntem, tutum. | Kaynak : TDK
Amatör - Özengen / Deneyimsiz : Bir işi yeterince tecrübesi olmadan zevk, heves, merak ve uzmanlaşma gibi amaçlarla yapan kimse. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Ambargo - Engelleme : Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak. | Kaynak : TDK
1 2 3 4 22

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.