Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Eksantrik - Ayrıksı : Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan. | Kaynak : TDK

Empati - Duygudaşlık : Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme. | Kaynak : TDK

Empoze etmek - Dayatmak : Bir şeyi zorla kabul ettirmek. | Kaynak : TDK