TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Ego - Ben / Kendi : Bir kimsenin kişiliğini oluşturan temel öge. | Kaynak : TDK
Egoist - Bencil / Hodbin / Hodkâm : Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan. | Kaynak : TDK
Egzajere - Abartmak / Abartı / Mübalağa : Bir şeyi, bir olayı olduğundan büyük veya çok gösterme.
Egzersiz - Alıştırma / Talim / Temrin : Bir beceriyi, bilgiyi kazanmak için yapılan tekrar. / Alıştırma / İdman / Çalışım / Çalışma : Vücudun gücünü ve dayanıklılığını artırmak için yapılan uygulama, hazırlık çalışması.| Kaynak : TDK
Ekip - Takım : Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu. | Kaynak : TDK
Eksantrik - Ayrıksı : Alışılagelmiş töre ve davranışlara aykırı olan. | Kaynak : TDK
Eksper - Bilirkişi / Uzman : Belirli bir konudan iyi anlayan ve bir anlaşmazlığı çözümlemek için kendisine başvurulan kimse. | Kaynak : TDK
Empati - Duygudaşlık : Kendini duygu ve düşüncede bir başkasının yerine koyabilme. | Kaynak : TDK
Empoze etmek - Dayatmak : Bir şeyi zorla kabul ettirmek. | Kaynak : TDK
1 2

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.