Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Teknoloji - Uygulayım Bilimi : Bir sanayi dalı ile ilgili yapım yöntemlerini, kullanılan araç, gereç ve aletleri, bunların kullanım biçimlerini kapsayan uygulama bilgisi. | Kaynak : TDK

Transparan - Saydam : İçinden ışığın geçmesine ve arkasındaki şeylerin görülmesine engel olmayan (cisim). | Kaynak : TDK

Ültimatom - Son Uyarı : Bir devletin başka bir devlete verdiği ve hiçbir tartışma veya karşı koymaya yer bırakmaksızın, tanıdığı sürede isteklerinin yerine getirilmesini istediği muhtıra. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Üniversite - Evrenkent : Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan yüksekokul vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kurumu. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Ütopya - Düşkent : Aslında olmayan, tasarlanmış olumlu toplum. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Versiyon - Sürüm : Değişik biçim. | Kaynak : TDK

Virman - Para Aktarımı : Banka hesabındaki birikimin belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması, aktarma. | Kaynak : TDK

Zapping - Geçgeç : Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama. | Kaynak : TDK