Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Virman - Para Aktarımı : Banka hesabındaki birikimin belli bir miktarının başka bir hesaba aktarılması, aktarma. | Kaynak : TDK

Zapping - Geçgeç : Seyredilecek uygun bir program aramak amacıyla televizyon kanallarını tarama. | Kaynak : TDK