Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Dezenformasyon - Bilgi çarpıtma : Kişiyi veya kurumu herhangi bir konuda bilinçli olarak gerçeği saptırarak yanlış bilgilendirme. | Kaynak : TDK
Dijital - Sayısal : Sayı ile ilgili, sayıya dayanan. | Kaynak : TDK
Direkt - Doğrudan : Hiçbir yerde durmadan, ara vermeden, duraksız, doğruca. | Kaynak : TDK
Distopya - Kâbuskent : Gelecekte oluşabilecek olumsuz toplum. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri
Diyet - Perhiz : Sağlığı korumak veya düzeltmek amacıyla uygulanan beslenme düzeni. | Kaynak : TDK
Dizayn - Tasarım / Çizim : Bir sanat eserinin, yapının veya uygulayım ürününün ilk taslağı. | Kaynak : TDK
Dizayner - Tasarımcı : Tasarım yapan kimse. | Kaynak : TDK
Doküman - Belge / Vesika : Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. | Kaynak : TDK
Dublaj (Bilişim) - Seslendirme : Sesi, çekimden sonra film üzerine geçirmek, kaydetmek. | Kaynak : TDK
1 2

 

*Kırmızı renk ile belirtilenler, yabancı kökenli sözcüklerdir.