Türkçe Sözlük - Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

TÜRKÇE SÖZLÜK

Kulağınızda yabancı, dilinizde Türkçe

Anestezi - Uyuşturma : Canlı vücudunun tümünde veya bir bölgesinde ağrı, ısı, ışık ve dokunma gibi tüm duyuların ortadan kaldırılması. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri

Angaje - Bağlanmak : Sözle veya yazılı olarak bir şeye bağlanmak. | Kaynak : TDK

Anomali - Sapaklık : Hastalık niteliğinde olmamakla birlikte, normalden belirgin durumda sapma gösterme durumu. | Kaynak : TDK

Anons - Duyuru : Bir durumu, bir haberi sesli bir biçimde bildirme. | Kaynak : TDK

Arboretum - Ağaç Bahçesi : Örnek olabilecek çeşitli ağaçların ve bitkilerin bilimsel amaçlarla yetiştirildiği alan. | Kaynak : Evrenkent Kalemleri