Yapay Çevrenin İnsan Üzerinde Etkileri - Sedef Keskin