Platon’dan II. Meşrutiyet’e Düşkent ve Gerçek - Gaye Başsoy